«Zombie Nation» i Stavanger Aftenblad

Posted by on jun 4, 2014 in Journal | No Comments

STAVANGER AFTENBLAD 02.06: Strålende monsterbok. Zombien er en av de mest fremtredende monsterskikkelsene i vår kultur og kan, i likhet med vampyren, sies å være en kroppsliggjøring av døden. Mens vampyren har gått fra å være en fryktinngytende og destruktiv trussel til å bli et misforstått og dampende erotisk idealvesen, er zombien fortsatt stort sett et enkelt monster det er nesten umulig å menneskeliggjøre. Zombien er en hul skikkelse, uten sjel, uten selv, uten stemme, og derfor har den kunnet romme alt vi til enhver tid frykter.

I «Zombie Nation» snus disse forestillingene på hodet. Jeg-fortelleren Johannes våkner opp på den hemmeligholdte atlanterhavsøya Labofnia, der han gradvis forstår at han er død, og at han er forvist til et samfunn av døde. Sammenvevd med jeg-fortellingen finner vi en doku- mentarisk framstilling av Labofnias historie. Her er fiktive hendelser blandet sammen med faktiske, og historiske referanser gir fortellingen et ferniss av autentisitet. Gjennom de to tekstene forstår vi at labofnianernes eneste mulighet for å oppnå menneskelighet er gjennom å spise menneskekjøtt, og vi forstår hvordan og hvorfor øya er blitt marginalisert og oppfattet som en trussel av verdenssamfunnet.

Fremstillingen av Johannes’ oppdagelse av stemmen, av språket, av verden rundt seg, er nøktern og nydelig. Opplevelsen av fremmedgjorthet, fravær av minner, følelser, farger og sanser blir en parallell til våre egne forsøk på å skape historie, sammenheng og mening, og skildringen av Johannes’ utvikling i mer og mer menneskelig retning er gripende og medrivende.

Monsteret er en legemliggjøring av et spesifikt kulturelt øyeblikk, sier teoretikeren Jeffrey Cohen, som mener monsteret gir form til vår frykt, vårt begjær, vår angst og våre fantasier. I «Zombie Nation» blir monsteret på imponerende vis gitt språk, bevissthet og menneskelighet. Slik frarøves vi forestillingen om en uproblematisk ytre fiende det er legitimt å utrydde eller forvise, og vi blir minnet om at en slik fiende aldri kan være noe annet enn en fiksjon.

 

Les anmeldelsen i Stavanger Aftenblad