Ventemesteren lydbok

Lydbok 7,3 timer.

Maja Ratkje, Mads Ousdal og Øystein Stene

Maja Ratkje, Mads Ousdal og Øystein Stene

Romanen Ventemesteren kom også ut som lydbok i 2003 på Lydbokforlaget. Lydboka leses av Mads Ousdal, musikk komponert og fremført av Maja Solveig Kjelstrup Ratkje.

Ole Andreas Sandberg på Poeten.no 27.11.2003

«Øystein Stenes romandebut Ventemesteren er en rå, eiendommelig, følsom og medrivende bok. I lydboka bllir kvalitetene tydlige via en finslepen innlesing som møter eksperimentelt vokalarbeid. Og lydbildet knytter lytteren tett til stoffet. At det lages lydbok av en debut før den har fått en utberedelse, tyder på at forlaget er overbevist, noe jeg også ble etter endt lytting. I denne produksjonen er det Mads Ousdal som står for opplesningen, mens Maja Ratkje gir musikalske kommentarer. Dette virker for meg som en spennende kobling. Ousdal har en velutviklet dramatisk forståelse, og setter også sitt preg på fortellingen med en lavmælt og fordypet tone. Jeg tror det er nennsomheten, omsorgen for ordene, som gjør at romanen trer fram på gripende måte. Da er det fin motsats å høre Ratkjes mer ubeherskede vokalinnslag. Disse er spesialkomponert for anledningen, og består av atonale stemmesekvenser som spres og gjentas om hverandre. En mye brukt lydeffekt er pust, som ofte fungerer som rytme eller underlag. Over dette kommer så høyfrekvente og halvkvalte skrik, flyvende halvartikulasjoner og murrelyder. Disse dristighetene er både i et selvstendig stykke på begynnelsen av hver cd, og som snapshots mellom de leste avsnittene.»