Øystein Stene

Foto: Hermann Sabado

Jeg jobber med fortellende kunstarter: litteratur, film og teater. Fordi jeg mener fortellinger er selve grunnsteinen for all menneskelig forståelse. Det er gjennom historier, gjennom bilder, narrativer og ideer om årsakssammenhenger, vår holdning til verden formes.

Det finnes mange forskjellige typer fortellinger. Noen støtter opp om det vi allerede vet, bekrefter vårt syn på verden. Andre skaper emosjoner, innlevelse, overgivelse. Mens atter andre er først og fremst en salgsvare.

Jeg er mest opptatt av fortellingen som bidrar med noe nytt. Med noe som ikke er sagt allerede, ikke her, ikke nå, ikke på denne måten. En slik fortelling vil gi rom for samtale som ikke finnes. Den vil skape dialog der det ikke er noen. Peke på det ingen andre påpeker.

Dermed blir formatet, estetikken, om det kan forstås som populærlitteratur eller kunstfilm, helt underordnet for meg. Til og med fortelleren er underordnet. Det som står igjen, er fortellingen. Og den som lytter. Leser. Ser.

Der et sted kan den virkelige dialogen begynne.

I deg, i møte med fortellingen.

Min primære skapende virksomhet er som skjønnlitterær forfatter, ved siden av manus og regi, for film og teater. I tillegg arbeider jeg som dosent ved Kunsthøgskolen i Oslo, hvor jeg underviser og forsker. Forskningen er konsentrert rundt skuespillerkunst, utvikling av ny dramatikk samt allegorisk diktning.

På disse sidene prøver jeg å samle info om fiksjonene jeg er med å utvikle, samt mine forsøk på å forstå andres fiksjoner. Jeg forsøker ikke selge deg noe, ikke promotere noe, men er det noen spørsmål finner du sikkert en link til mailadressen min her et sted.

 

Øystein Stene

 

 

 

 

 

1 Comment

  1. Endre
    23. august 2013

    Gratulerer med flott side! Men hvorfor ta med Knuf Faldbakkens anmeldelse av Ventemesteren?