zombie nation forside

Roman Gyldendal 2014, 305 s.

Midt i Atlanterhavet finnes det en øy som amerikansk og europeisk etterretning har forsøkt å holde skjult siden første verdenskrig. Sjøkart blir tegnet om, nærgående lasteskip senket, havbunnen ombygget – alt for å holde kunnskap om øya borte.

En sen vinterdag i 1989 ankommer Johannes van der Linden øya, usikkert fra hvor og til hva. Han ansettes ved øyas byarkiv. Det regner, maten smaker ikke, søvnen kommer aldri, alt synes likegyldig. Gjennom arbeidet går det langsomt opp for ham at øya er bebodd av levende døde. Og at han etter alt å dømme er en av dem. Finnes det noen vei ut av denne ikke-tilværelsen?

Zombie Nation er en alternativ konspirasjonsteori, en gotisk thriller og en eksistensiell zombieroman. Den handler om lammelsen i oss, om likegyldigheten til hverandre, om det døde i kulturen. Men først og fremst om muligheten for liv, selv for de døde.

Boka ble lansert på Gyldendal midten av februar 2014. Pocketutgave 2015. Oversatt og utgitt i Frankrike og Polen i 2015. Omslagsmaleri Barbar

Odd W. Surén i Dag og tid 14.02.2014
«Øystein Stene har no skrive ein roman om zombiar, og trass i nærast umoglege føresetnader har han fått det verkeleg bra til, det er ein seriøs roman, som er open for tolking frå mange hald, slik at teksten også vedkjem lesaren. Det er kort og godt eit originalt og fascinerande verk der fakta og fiksjon er blanda på forvitneleg vis, med element frå opplysingstid og gotisk litteratur, mytar, store oppdagingar og vår eiga tids naturvitskaplege og historiske kunnskap.»

Brynjulf Jung Tjønn i VG 03.03.2014
«Stenes roman kan ikke sammenlignes med enkle underholdningsfilmer. «Zombie Nation» er noe så unikt som en smart og original fremstilling av de levende døde. Stene skriver frem zombienes historie: hvem de egentlig er og hvorfor populærkulturen må løfte dem frem. (..) Historien er skrevet i et godt og levende språk, uten et eneste dødpunkt. Blod og gørr er underordnet. Noe finnes, men det er Stenes oppfinnsomhet, hans evne til å overraske, samt små, finurlige konspirasjonsteorier som driver historien fremover. Terningkast 5»

Bjørn Gabrielsen i Dagens næringsliv Magasinet 15.02.2014
«Øystein Stenes Zombie Nation er en allegoriroman i internasjonal klasse. (..) Den labofniske tilstanden kan tolkes som det vestlige menneskets erfaring med tilværelsens uutholdelige letthet, som en advarsel om hva som skjer hvis et samfunn mister tilknytningen til sin historie eller til og med som en særlig mannlig form for distanse fra sine egne følelser. Den kan leses som en kommentar til den kalde krigen. Den kan virkelig brukes til mangt. Zombie nation er en oppfinnsom og fiffig roman, og stort sett overlates tolkningen til leseren. Romanen er også såpass solid bygd opp at en spenning opprettholdes. Og helt mot slutten tilbyr forfatteren et ørlite glimt av håp i en ellers beksvart verden.»

Geir Vestad i Hamar Arbeiderblad 20.02.2014
«Originalt og finuerlig om levende døde på øde øy. Zombier er på moten, men er sjelden benyttet så originalt som i Øystein Stenes «Zombie Nation» (..)  med et ganske aparte utgangspunkt greier Stene å si noe som føles vesentlig om hvordan liv leves. Det handler om hvordan de døde ser på de levende. Men i like stor grad handler det om hvordan de levende ser på de døde. Og denne dobbeltheten, som Stene får fram blant annet gjennom bruk av arkivstoff fra øyas arkiv, er både finurlig og elegant utført. I sum er «Zombie Nation» en slags eksistensiell allegori; en elegant billedlig framstilling av hvordan vi har kommet på avstand til oss selv, og dermed også kommet på avstand til døden som grunnvilkår.»

Brita Strand Ragnes i Stavanger Aftenblad 02.06.2014
«Fremstillingen av Johannes’ oppdagelse av stemmen, av språket, av verden rundt seg, er nøktern og nydelig. Opplevelsen av fremmedgjorthet, fravær av minner, følelser, farger og sanser blir en parallell til våre egne forsøk på å skape historie, sammenheng og mening, og skildringen av Johannes’ utvikling i mer og mer menneskelig retning er gripende og medrivende. I «Zombie Nation» blir monsteret på imponerende vis gitt språk, bevissthet og menneskelighet. Slik frarøves vi forestillingen om en uproblematisk ytre fiende det er legitimt å utrydde eller forvise, og vi blir minnet om at en slik fiende aldri kan være noe annet enn en fiksjon.»

Fartein Horgar i Adresseavisen 10.02.2014
«Original vri på allment tema, nemlig det bedrøvelige fravær av indre liv. (..) Det går an å lese mye modernitetskritikk inn i Stenes fortelling. Men det gjør vi med annenhver roman nå om dagen. Mer fruktbart er det å lese «Zombie Nation» som en lengsel etter et indre liv som har gått tapt, og en fortvilelse over et følelsesliv man aner finnes, men selv er avskåret fra.»