Skambæreren

Roman Aschehoug 2006, 270 s.

Ada liker ikke Gud, og ingenting tyder på at Gud liker Ada. Når Ada ikke kan få del i den store nåden, Kristi sonoffer, velger hun å gjøre seg selv til offer. 
Ada blir prostituert, hun vil bruke sin og andres kropper til å bli kvitt alt rent, alt åndelig.
Men i stedet for skitt og skam møter hun lengtende mennesker med behov for nærhet. Prosjektet stopper tilsynelatende opp – inntil en av hennes kunder presenterer henne for Even, en mann helt uten lengsler eller ønsker om nærhet.
Skambæreren er den frittstående fortsettelsen av Øystein Stenes debutroman Ventemesteren, der den ironiske og distanserte Even var hovedperson og jeg-forteller. Denne gangen er det sinte og fortapte Ada som har ordet.

Skambæreren er den andre av tre romaner med overlappende tema, karakterer og hendelsesforløp — men hvor hver bok skifter synsvinkel og fortellerstemme. De to andre er Ventemesteren og Nekromantikeren.

Kåre Bulie i Dagbladet 23.03.2006
«Overraskende interessant om skam og familie. Like mye som boka handler om problematisk seksualitet og religiøs uforstand, handler den om kompliserte mellommenneskelige relasjoner: mellom foreldre og barn, mann og kvinne … forfatteren skriver, med sitt medrivende alvor, godt. Med full fortellerteknisk kontroll klipper han effektivt mellom tre historier på ulike tidsplan i Adas liv.»

Katrine Hofseth Leira i Drammens Tidene 30.03.07
«Stene har en egen evne til å skildre følelse av skam, indre konflikt og aggresjon, samtidig som han knytter det opp til konkrete handlinger. Kort sagt kan jeg si Stene har truffet godt med son andre utgivelse. Utgangspunktet er originalt, språket godt og historien sitter»

Marius Asp i Spirit nr. 8 2006
«Fortellernivået i Skambæreren er tredelt: Adas barndomsminner fra sin frikirkefamilie og den påfølgende «frigjøringsprosessen» prostitusjonen innebærer, flettes sammen med nåtiden. Det er noen slående gode partier, og Stene skriver gjennomgående strålende. I en tid der mangelen på troverdige og komplekse kvinneportretter er under hard skyts i norsk kulturliv, er det dessuten en glede å bli kjent med den rebelske, intelligente og på mange måter dønn levende Ada, som forgjeves søker å bli ett med og oppslukt av skitten og skammen.»

Kjell-Richard von Wachenfeldt i Vårt Land 25.09.2003
«Stene er ikke moraliserende. Men det sveller av moral, og det er deilig. For selv om disse to bøkene handler om seksualitet, så er det bare et sprukkent kar, et middel for noe mye dypere og viktigere. Men det er godt å lese bøker som så glatt forkaster kravet om at vi alle skal drukne i begjær og deilig sex. Og det beste av alt, ikke skjer det bare gjennom å vise hvor ordinære og trøttende kropper i bevegelse egentlig er, men gjennom en intelligent, reflektert tanke.»

Mie Hilde i Stavanger Aftenblad 29.09.2003
«Med sin besatte skam er Ada en prostituert etter Nina Karin Monsens oppskrift. Heldigvis er Stene gløggere en filosofen og vet at Ada er et særtilfelle. Her lar han Adas opptaksprøver til Kunstakademiet fortsette med Evens hjelp, og i Adas kundekrets innfører han Gregor, Evens dedikerte terapeut. Det blir skjebnesvangert. Stene har absolutt skapt en særmerket begynnelse på et forfatterskap.»