Roman Aschehoug 2011, 160 s.

Roman Aschehoug 2011, 160 s.

Nekromantikeren er en dialogroman om terapi og frihet, og skyld og ansvar.Den suksessrike terapeuten Gregor Gallefoss, spesialist i mannlig seksualitet, får en kvinnelig klient med ubehagelig stor interesse for sin terapeut. Hun kupper psykiaterens rolle, og Gregor må by på seg selv for å få henne i tale.
Imidlertid viser det seg at kvinnen vet ting om Gregor ingen andre kan vite. Hvem er hun, og hva vil egentlig? Samtalen utvikler seg til en nervepirrende og eksistensiell drakamp.

Nekromantikeren er den siste av tre romaner med overlappende tema, karakterer og hendelsesforløp — men hvor hver bok skifter synsvinkel og fortellerstemme. De to andre er Ventemesteren og Skambæreren.

Kjell-Richard Landaasen i Vårt Land 28.11.2011
«Hele romanen består av de to personenes dialog, fullstendig fritt for beskrivelser og sceneanvisninger. Dét kaller jeg stor fallhøyde. Og det må jeg si, Stene leverer. Det er i utgangspunktet vanskelig å få til gode, levende og ikke minst troverdige dialoger av en viss lengde, men denne, én lang dialog på 145 sider, den flyter godt. Sidene løper av gårde. Stene vever et anstendig mål av psykologisk innsikt inn i de to sjelenes innestengte følelser. De snakker om skyld, synd og skam som om det faktisk betyr noe, og det er denne nerven som er så etterlengtet og god. De trenger forløsning, de trenger en utvei, de trenger svar. Den fullstendige mangelen på beskrivelser og anvisninger fungerer også; vi trenger dem ikke, for bildet av terapirommet skapes lett i hodet, og vi beveger oss aldri ut av det. Det er jo rommet for all verdens grubling, konflikter og erkjennelser. Jeg håper dette blir satt opp på teater en gang, for det er det verd..»