Teaterforestillling 90 min. Idé, konsept og tekst, forestillingsutvkling i samarbeid med Asklepios hane.

Teaterforestillling 90 min. Idé, konsept og tekst, fore-
stillingsutvikling i samarbeid med Asklepios hane.

Forestillingen Du er Knut begynner der en av norgeshistoriens merkeligste rettsaker slutter: Politiinspektør Knut Rød, ansvarlig for deportasjonen av jøder fra Oslo og Akershus i 1942, blir etter krigen stilt for retten. Men han frikjennes, og saken dysses ned. Knut Rød fortsatte i Oslopolitiet til han nådde pensjonsalderen på 80-tallet.

Du er Knut gikk på Black Box teater august 2011, og var en del av Dramatikerfestivalen samme år. Store deler av forestillingen bygger på papirene fra rettsaken i 1946. Forestillingen ble utviklet og avviklet sammen med frigruppen Asklepios hane — bestående av Janne Heltberg Haarseth, Sigurd Myhre, Ingeborg Sundrehagen Raustøl, Herman Bernhoft og Marie Blokhus.

Forestillingen mottok Torshovteatrets venners pris for årets forestilling i 2011.

Anette Therese Pettersen i Dagsavisen 29.08.11
“Tidsskillet oppheves, og spørsmålene som stilles er like aktuelle i dag som for 70 år siden. «Vi må se på hva den enkelte gjør med sine muligheter og begrensninger», for å sitere Knut Røeds forsvarer. Fem utøvere, antrukket i uniformslignende drakter, reiser i tid. Det som gjør at Du er Knut blir en dristig og varm forestilling, er at den knytter oss nærmere noe som i utgangspunktet er så fjernt. Slik viser forestillingen også hvilket egnet sted teatret kan være for å bearbeide og utforske vanskelige temaer.”

Therese Bjørneboe i Aftenposten 30.08.11
“I Du er Knut lar forfatter Øystein Stene Knut Rød komme til ordet, med utsagn tatt fra rettssaken. Rød forteller at han hadde ferie til gode, og derfor kunne «unngått hendelsen ved Donaus avreise». «Men jødene ville neppe være tjent med det», fortsetter Knut Rød. Av alt det som blir sagt på scenen, er det disse setningene som gjør dypest inntrykk. Det har de nok også gjort på forfatteren og skuespillerne. Ved å la jødedeportasjonene speiles i tragedien på Utøya, får forestillingen mer og mer får karakter av sorgarbeid. Men det underliggende spørsmålet er om jødedeportasjonene også burde være et nasjonaltraume. Et imponerende debutarbeid!”

Anne Helene Valberg i Scenekunst 29.08.11
Du er Knut er et ambisiøst prosjekt også fordi det insisterer på å bite over en diger sandwich av temaer. Når Asklepios Hane lykkes, er det fordi de lar hovedpoenget henge i luften. De angriper ikke, og de dømmer ikke verken oss eller Knut, men lar oss tenke over saken selv. Kaster du den første stein? Følger du flokken?”