Roman Gyldendal 2018, 300 s.

Vi befinner oss i en tid der de troende har slått seg sammen mot de gudløse. Alle religiøse mot alle humanister. I en kamp om sant og usant, tro og tvil, liv og død.

Her følger vi forskjellige karakterer, i ulike livsfaser. Hver med sin egen konflikt, fanget i et nettverk av ideologier og dogmer. Til sammen tegner de en beretning om hvordan vi er forbundet, uansett hva vi tror eller ikke tror på. De opplyste kan leses som en utopi eller en dystopi, som en flettverksfortelling, en mysterieroman – eller en samling historier om menneskets forhold til Gud.

Er Gud der ute, eller er han ikke? De opplyste gir ikke noe endelig svar. Men den forteller om hva som skjer når vi forsøker å svare. Ikke minst når vi svarer på vegne av andre.

Boka kom som bok og lydbok 20. mai 2018

Arne Hugo Stølan i VG 15.06.2018
«Noen ganger skjer det: En bok som får deg til å stoppe opp og tenke nytt og fritt om de virkelig store spørsmål i livet. Øystein Stenes nye roman er en slik bok (..) Stene skriver med stor stilistisk fleksibilitet, toneleiet formes etter hvem som fører ordet, og dramartugien fungerer godt både på makro- og mikronivå. Det merkes at forfatteren kjenner teatrets og filmens språk. Terningkast 5.»

Marie Kleve i Dagbladet 16.06.2018
«Over 20 personer får ordet, og Stene er imponerende god til å skrive fram stemmene. Alle har sin egenart og sin egen gripende historie, og de trer klart fram for leseren, ofte ved hjelp av overraskende poetiske bilder. Dette er en språklig sterk roman, men den er også tematisk viktig (..) I en tid da religiøse motsetninger og frykt for andre måter å tenke på skaper noen av de tøffeste konfliktene både nasjonalt og internasjonalt, er «De opplyste» en høyaktuell roman. Den forsøker å forklare hvorfor dette skaper så mye sinne. Kanskje kan den hjelpe oss til å forstå hverandre. Terningkast 5″

Bård Larsen i Minerva 29.06.2018
«Øystein Stenes siste roman, «De opplyste», er noe av det mest ambisiøse jeg har lest av en norsk forfatter noensinne. Det er en postapokalyptisk roman om sivilisasjonskrig, om absoluttisme og om menneskets tidløse og ofte selvdestruktive søken etter alle tings mening. (..) Men Stene har åpenbart både teft og evne til selvkorrigering, for resultatet står til mer enn godkjent. De Opplyste er rett og slett en strålende fortelling. (..) Selv om tematikken er ambisiøs, vil alle lesere bli underholdt, enten man leser den som fremtidsfabel, som satire, dystopi eller samtidskritikk – eller alt sammen.»

Jan Askelund i Stavanger Aftenblad 26.06.2018
«»De opplyste» er en sjeldenhet blant dagens romaner, hinsides flodbølgen av romaner der forfatter og forteller forbruker det meste av tiden på å meddele hvordan de har det (..) «De opplyste» er i denne ellers svært så fysiske og konkrete ideromanen ute i et større ærend. Terningkast 5″

Mari Reinholt Aas i Vårt Land 22.05.2018
«Det er et interessant tankeeksperiment Øystein Stene utfører i «De opplyste», og det stilles spørsmål som klokelig nok forblir ubesvart. Teksten engasjerer og jeg blir sittende fundere over hvordan jeg som en av de få overlevende ville reagert om verden slik vi kjenner den blir utradert (..) De opplyste er en forfriskende dystopi med et originalt plot».

Marta Norheim i NRK 15.06.2018
«Ein original framtidsroman der det ikkje er klimakrisa, men idear og trusretningar som får vere drivkrafta (..) vi blir ført gjennom seks ulike soner der vi slår følgje med totalt 21 personar som ser verda frå ulike synsstader. Fleire av desse får vere bipersonar i andre historier, og denne veven er godt laga. Eg ønskjer å vite korleis det går med dei, eg er nysgjerrig på samfunnet dei lever i»

Anne Merethe K. Prinos i Aftenposten 08.07.2018
«I en vellykket komposisjon, der den ene fortellerstemmen veksler med den neste, skriver Stene med stor stilistisk variasjon om eksistensens grunnvilkår i en polarisert verden. Det gjør boken høyaktuell.»