Roman Gyldendal 2018, 300 s.

Vi befinner oss i en tid der de troende har slått seg sammen mot de gudløse. Alle religiøse mot alle humanister. I en kamp om sant og usant, tro og tvil, liv og død.

Her følger vi forskjellige karakterer, i ulike livsfaser. Hver med sin egen konflikt, fanget i et nettverk av ideologier og dogmer. Til sammen tegner de en beretning om hvordan vi er forbundet, uansett hva vi tror eller ikke tror på.

De opplyste kan leses som en utopi eller en dystopi, som en flettverksfortelling, en mysterieroman – eller en samling historier om menneskets forhold til Gud.

Er Gud der ute, eller er han ikke? De opplyste gir ikke noe endelig svar. Men den forteller om hva som skjer når vi forsøker å svare. Ikke minst når vi svarer på vegne av andre.

Boka kommer som bok og lydbok rundt 20. mai 2018