2021

 

Samtiden nr. 2 2021 og Aftenposten avis og nett tre fredager mai 2021: Klimakrisen løst på 50 år

Tre noveller som skildrer en tenkt utopisk framtid der miljøkrisen er løst, med utgangspunkt i tre forskjellige ståsted: Klimaaktivisten, klimaliberalisten og klimafornekteren.

 

Vårt Land avis og nett 14.05.2021: Åpent brev til Espen Ottosen

Kronikk om ledelsen i Norsk Luthersk Misjonssamband, som i offentligheten krever rom for å snakke og tenke fritt i kontroversielle saker, men som samtidig driver en streng interjustis.

 

2020

Aftenposten avis og nett 29.10.2019: Kunsthøyskolens største problem er ytringsangsten

Kronikk om forholdet mellom ytringsfrihet og mangfold på Kunsthøgskolen i Oslo, hvordan både ansatte og studenter vegrer seg for å tenke og snakke, og hvordan diversitet blir stadig mindre reellt og mer kosmetisk.

 

2019

 

Aftenposten avis og nett august og september 2019: Politikkens teater

En serie artikler som analyserer ni sentrale politikeres opptreden i offentligheten, hvordan de skaper og spiller sine public personae. Les

 

Aftenposten avis og nett 26.03.2019: Feighet og mangel på solidaritet er kjipt for kunstnere. Men et langt større problem for demokratiet.

Kronikk om kunstneres og kunstlivets forhold til ytringsfrihet, med utgangspunkt i protesten for og mot teaterforestillinga «Ways of Seeing». Les

 

Poly Magazine 2019: Drama for a New Millenium og Introverted Polyvocality

To artikler om dramatikk og skrivekunst, den første om utviklingen av dramatisk tekst de siste tjue åra, den andre om å være romanforfatter og konstruere nye, autonome og troverdige stemmer. Les

 

Aftenposten avis og nett 25.02.2019: Transmania

Essay om hvordan kulturen tenderer å skape transideniteter; identiteter der personer opplever seg som noe annet enn det de blir betraktet som, enten det nå gjelder kropp, kjønn, alder eller etnisitet. Les

 

2018

 

Aftenposten avis og nett 06.11.2018: Jeg mot eliten

Essay om hvordan den postmarxistiske maktkritikken ble til massekultur, og hvordan den så tok steget over til høyrepopulismen. Les

 

Samtiden nr. 2: Fra feminisme til aktivisme til populisme

Essay om hvilket kjønnsnarrativ #metoo-bevegelsen egentlig tegner opp. En kortere versjon sto også på trykk i Aftenposten. Les  Essayet førte til en større debatt, blant de sentrale innleggene var krefter bak et av oppropene svarte Les, en dramaturg Les samt forskere på vold Les. Debatten ble fulgt opp i flere større artikler, både i Aftenposten Les og Klassekampen Les.

 

Aftenposten avis og nett 23.04.2018: Blant de 300 mennene som hentet de norske jødene og fraktet dem til kaien, var det ikke en eneste tysker

Innlegg i debatten om nordmenns kollektive ansvar for deportasjonen av jøder under krigen. Tar utgangspunkt i aksjonen 26. november 1943. Les

 

Dagbladet nett 01.01.2018: Eventyrlandet Tsjekkia har fått en ny Askepott

Utenrikspolitisk kommentar den tsjekkiske populisten og presidenten Miloš Zeman, som mot alle odds ble gjenvalgt. Les

 

NRK ytring 11.01.2018: Beretningen om et varsel

En bekjennelse om vanskene med å varsle når en hel institusjon står samlet om å ikke forholdet seg til problemet. Les

 

2017

 

Ruhsprint 19.10.2017: Vår tradisjon for trakassering av skuespillere

Kontekstualisering av den første bølgen av #metoo og skuespillerns rolle og funksjon i filmhierarkiet gjennom historien. Les

 

Dagbladet nett 18.10.2017: Da jeg begynte å gå på visninger merket jeg noe rart

Beskrivelse av hvordan meglere og deres stylister kolonialiserer våre boligfantasier, former vår smak og steriliserer alle leiligheter. Les

 

Dagbladet nett 16.09.2017: Trump er punk, Listhaug motkultur

Om hvordan høyrepopulismen inntar en posisjon som tidligere var eid av venstresiden, av rebeller og anarkister, og har blitt en protestbevegelse. Les

 

Dagbladet nett 05.09.2017: Den som vinner metaforen, vinner valget

Analyse av det sentrale metafor under stortingsvalget: Både media og politikere synes å snakke om statsministeren som en bedriftsleder. Les

 

Dagbladet avis og nett 01.07.2017: Buddhisme og andre voldelige religioner

Artikkel om hvordan vold legitimeres i buddhismen, med eksempler fra Myamar og Sri Lanka, samt i buddhismens egen tradisjon og lære. Les

 

Dagbladet nett 24.05.2017: Norsk films homostereotypier

Beskrivelse av hvordan homofile og andre minoriteter skildres i norsk film, om hvordan slike roller dramaturgisk må «forsvares» i fortellingen. Les

 

Dagbladet avis og nett 29.04.2017: Ateisme er en luthersk sekt

Om den paradoksale rollen til humanetikere og ateister, som ønsker mindre kristendomundervisning i grunnskolen, samtidig som de står i en tydelig kristen tradisjon av tenkning. Les

 

Dagbladet nett 14.04.2017: Kroppsløs identitet

Artikkel om hva som skjer med vårt forhold til kroppen når vår identitet har mindre og mindre med kropp å gjøre. Les

 

Samtiden nr. 1: Å lese det uleselige. Koranen, Gud og meg

Et forsøk på å forstå Koranen og den arabiske våren, i møtet med både teksten og folkene som forholder seg til den. En del av Samtidens Korannummer. Les

 

Dagladet nett 28.02.2017: Kampen om den kulturelle venstresida

Innlegg som problematiserer vesntresidas automatiserte kritikk mot media og politikk, og om faren ved at venstresida blir like populistisk i retorikken som høyresida. Les

 

2016

 

Rushprint.no 23.05.16: Skam — revolusjonær eller reaksjonær?

Artikkel som problematiserer kanoniseringen av tv-serien «Skam» som så entydig feministisk. Tydstypisk og velspilt ja, men kanskje med mindre kjønnsbevissthet enn den blir tilskrevet? Les Artikkelen skapte debatt flere steder, og Signe Pale skrev et motinnlegg. Les Motinnlegget ble fulgt av et tilsvar Les og et tilsvar på tilsvaret Les

 

Rushprint.no 17.02.16: Hva vil zombiene oss?

Om zombiene i populærkulturen, hvor de kommer fra, hva de brukes til og hvorfor de har fått den plassen de har. Les

 

2015

 

Rushprint nr. 3: En elendig skuespillers bekjennelser

Om hvordan ulike skuespillertreninger har fungert for forfatteren, og møter med forskjellige metoder og pedagoger. Om forholdet mellom skuespillerens personlighet og metodens mekanismer. Les

 

Scenekunst.no og Morgenbladet.no 17.06: Det tekstlette teater

Kronikk om det norske teaterets måte å forholde seg til nyskreven dramatisk tekst på. Med utgangspunkt i Dramatikkfestivalen 2015, og forholdet mellom tekst og regi. Les

 

Rushprint.no 13.04: Jeg er lei av den innestengte lufta i norsk film og teatermiljø!

Tilsvar på Siri Senjes anmeldelse av «Skuespillerkunsten»: Om hvor norsk teater og filmmiljø tenker og fortolker skuespillkunst. Hvilke referanser de bruker, og hvordan det former dømmekraften. Les

 

Rushprint.no 24.02: Hva er en filmstjerne i dag?

Hvordan skuespillerstjernene ble etablert tidlig i filmens historie, hvilke mekanismer som skapte stjerner før og nå. Om det store skiftet i en filmindustri og offentlighet i endring. Les

 

2014

 

Aftenposten Innsikt nr. 3, s. 18-23: Liberalt sosialdemokrati eller buddhistisk militærtyrrani?

Sri Lanka preges av økonomisk vekst og økt turisme. Samtidig har styresmaktene liten lyst til å snakke om hvor det er blitt av 150.000 tamiler. En undersøkelse av tamilenes situasjonen på Sri Lanka etter borgerkrigens avslutning i 2009.

 

Rushprint nr. 5: Norske kvinneroller — fremdeles av mannens ribben?

Analyse av de kvinnelige hovedroller i fire nye norske filmer: «1001 gram», «Turist», «Frøken Julie» og «Det er meg du vil ha», med fokus på skuepill. Karakterene synes å gjennomgående la seg definere av mannens blikk på seg, eller gjennom sin posisjon til mannen. Les

 

Rushprint.no 05 og 21.11: Undertekst er ingen absolutt størrelse.

To tilsvar på Jan Toregs kritikk av at forfatteren i for liten grad bruker begrepet «undertekst» i analyser av skuespill. Forfatteren mener derimot at begrepet er langt mer komplekst og har en mye mer broket historie enn Toregs kritikk tilsier. Les

 

Rusprint nr. 2: Vekten av de små ting

Intervju med Ane Dahl Torp i forbindelse med lanseringen av filmen «1001 gram». Intervjuet fokuserer på forholdet mellom indre og ytre liv i skuespill, på filmkarakterer og arbeidet med filmmanus. Les

 

2013

 

Norsk Shakespeare- og Teatertidsskrift nr. 1, s. 34-37: Ernst Busch — høgskole for skuespillerkunst, Berlin

Om Ernst Busch, høgskole for utdanning av teaterkunstnere, og som institusjonens forhold til tysk kultur- og teaterliv de siste generasjoner.

 

Rushprint.no 17.09: Vi må ta opp farlige temaer

Forholdet mellom virkelighet og fiksjon i film og teater, og medias forhold til berøringspunktene. Les

 

2012

 

Rushprint nett 27.04: 22/7: Kampen om fortellingen fortsetter

Hvordan dekkes rettssaken mot Breivik, og får han spille den rolle han drømmer om i møte med media? Les

 

Aftenposten Innsikt nr. 3, s. 10-11: Dragkamp og frykt i Tunisia – ett år etter revolusjonen

Undersøkelse av kampen mellom sekulære og religiøse krefter i Tunis: hvor står de liberale, moderate og ekstreme muslimer, og hvordan snakker de sammen? Les

 

Rushprint nr. 2, s. 10-11: Mot en filmrevolusjon?

Analyse av filmens utvikling i Tunis under og etter revolusjonen. Intervju med tre tunisiske filmskapere. Les

 

2011

 

Aftenposten kronikk 14.07: Selvmordet er ikke vakkert (sammen med Linda Gabrielsen)

Imøtegåelse av kritikken fra Nasjonalt senter for selvmordsforskning og –forebygging om det å skildre suicid I filmen Bambieffekten. Les

 

Norsk Shakespeare- og Teatertidsskrift nr. 2, s. 34-37: Det selvfølgelige er det vanskeligste

Artikkel om og intervju med Keith Johnstone og utviklingen av improteater og teatersport.

 

Rushprint nett 27.09: Da filmstøtten kollapset

Argentinsk film hadde en kreativ eksplosjon etter at det finansielle grunnlaget for film forsvant fra landet på 90-tallet. Hvorfor? Les

 

Rushprint nett 26.06: 22/7: Kampen om fortellingen

Hvem skaper fortellingene rundt hendelsene på Utøya, hvordan, og til hvilket formål? Hvordan bli fortolkningene av hendelsene til? Les

 

Rushprint nr. 4 s. 22-23. Det stores problem.

Med utgangspunkt i påstanden ”Film er et massemedium” problematiseres det norske filmbyråkratiets, filmskapernes, filmanmeldernes og publikums forhold til film. Les

 

Rushprint nett 05.11: Vi må utfordre filmen!

Film som selvrefererende, film som metadiskurs. Les

 

Rushprint nr. 2, s 22-25: Hvordan skapes norsk filmskuespill?

En gjennomgang av premissene for norsk filmskuespill; prosessen for casting, regi og klipping og hvordan dette påvirker skuespillerestetikken.

 

Rushprint nr. 1 s. 22-23: Norsk Filmskuespill anno 2010

Analyse av skuespillet i samtlige norske spillefilmer fra 2010. Les

 

2010

 

Vagant nr. 4, s. 98-99: Mot en fattig film

Et forslag til løsning på en endeløs debatt om hvordan norsk film bør være: lag alternativet selv!

 

Rushprint nr. 6 s. 48-49. Stella Adlers ”magiske hvis”

Om Stella Adlers påvirkning på amerikansk filmskuespill. Intervju med Ron Burrus. Les

 

Rushprint nett 30.11: 2011 – det store vannskillet?

Norsk filmfilmbranje og den økende produksjonen av film utenfor støtteordeningene – og hvordan dette påvirker filmnorge. Les

 

Rushprint nr. 5 s. 48-49. Å skape fra et høyere ego.

Michael Tsjekhovs metode for å skape kontakt med skuespillerens kollektive underbevissthet. Intervju med Lenard Petit. Les

 

Rushprint nett 30.08: Filmanmelderne anmeldt

En anmeldelse av filmanmeldernes måte å anmelde skuespill på, med utgangspunkt i anmeldelsene av Inception. Les

 

Rushprint nr. 4 s. 48-49. Meisners metode

Stanford Meisners skuespillerteknikk i møte med den fremste eksponent i dag, William Esper. Les

 

Rushprint nett 10.05: Hvor norsk må norsk film være?

Om begrensningene i den norske filmstøtten, bl.a. når det gjelder å samarbeide eller filme utenfor Europa. Les

 

Rushprint nr. 3 s. 48-49: Mike Travis´ konfliktfylte metode

Artikkel om og intervju med Mike Travis, og hans utvikling av en skuespillermetodikk med utgangspunkt i terapi. Les

 

Rushprint nr. 2 s. 40-41: Skuespilllermetoden som ble merkevare

Lee Strasberg og Actor Studio i New York og aktualiteten for film. Intervju med Susan Grace Cohen. Les

 

Rushprint nett 08.02: Skuespilleren som medieidiot

De uskrevne kontrakter mellom skuespilleren og media, og fremstillingen av skuespilleren i offentligheten.

 

Rushprint nr. 1 s. 46-47: Stanislavskijs metode

Konstantin Stanislavski og bruken av hans metode i filmsammenheng. Intervju med Tyra Tønnesen. Les

 

Norsk Shakespeare- og Teatertidsskrift nr. 4, s. 15-19: Skuespillerteknikk og estetikk i amerikansk teater

Om utviklingen i amerikansk skuespillerteknikk, med utgangspunkt i skuespillerfestivalen ”Metodi Festival” i Cecina, Italia.